Pierwsze grupy i organizacje zrzeszające hotelarzy, pojawiły się podczas dynamicznego etapu rozwoju tej branży, a dokładnie pod koniec XIXw. Na początku w Austrii, Niemczech i Szwajcarii pojawiły się organizacje krajowe, które zmieniały się, przekształcały i łączyły tworząc związki o szerszym zasięgu. Organizacje krajowe, jak i między narodowe mają określone cele: reprezentowanie wspólnych interesów, dbanie o jakość usług, lobbing na rzecz kreowania norm prawnych, udzielanie rekomendacji, prowadzenie szkoleń, wydawanie czasopism branżowych, prowadzenie statystyk.

Do członków organizacji różnego rodzaju zaliczamy: właścicieli i przedsiębiorców w branży hotelarskiej, szkoły hotelarskie, osoby fizyczne, firmy turystyczne.

 

Do najważniejszych polskich stowarzyszeń zaliczamy Polskie Zrzeszenie Hoteli (PZH) oraz Polską Izbe Hotelarstw (PIH)

 

W 1927r Polacy przystąpili do tworzenia Naczelnej Organizacji Polskiego Przemysłu Hotelarskiego (NOPPH). Po uformowaniu się organizacji, działała ona bardzo aktywnie w kraju i poza nim, aż do roku 1939. Okres powojenny, jest czasem kiedy Polacy odbudowują kraj, a wraz z krajem rusza odbudowa bazy hotelarskiej. Początki działalności rynku turystycznego datuje się na rok 1956, kiedy powstają pierwsze biura podróży.

 

Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych powstało z inicjatywy trzech grup:

 • Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki
 • Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych Orbis
 • Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki

 

Prace tych grup doprowadziły do powstania ZPHT,a w konsekwencji tego do PZH.

 

Cele PZH to:

 • rozwijanie zasad etyki zawodowej
 • ochrona interesów zawodowych
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa w hotelarstwie
 • upowszechnianie wiedzy zawodowej
 • reprezentowanie Polskiego Hotelarstw na świecie

 

PZH organizuje konkursy dla:

-najlepszego obiektu hotelarskiego – Złoty Klucz

-najlepszego kucharza – Złota Patelnia

-najlepszego cukiernika – Złoty Wałek

-uczniów szkół – Konkurs wiedzy o hotelarstwie

 

 

Organizuje również konkurs ‚Hotel bez barier’ dla hotelu przystosowano dla osób niepełnosprawnych.

 

 

PIH – Polska Izba Hotelarstwa

 

Organizacja powstała w 2002r z inicjatywy byłych działaczy PZH.

 

Członkami PIH mogą zostać:

-przedsiębiorcy

-organizacje działające na rzecz hotelarstwa

-osoby fizyczne

-szkoły średnie i wyższe

 

 

Cele PIH:

 • rozwój hotelarstwa
 • wspieranie inicjatyw hotelarskich
 • kształcenie zawodowe
 • wymiana informacji między przedsiębiorcami
 • wydawanie opinii oraz ekspertyz

Comments


Add Comment