Jan Paweł II powiedział: „tu zaczęła się Polska”. Chodziło mu oczywiście o ziemie poznańskie, gdzie pierwsi osadnicy zamieszkali ten teren już około 8900 r.p.n.e. Następnie w IX wieku Polanie założyli tu swój gród. Gród poznański był miejscem w którym swój zamek postawił Mieszko I. Był to największy zamek w kraju w X wieku. Historyczny Poznań wyglądał następująco.

Pierwsza stolica i herb Polski.

Na spółkę z Gnieznem Poznań stanowił pierwszą stolicę Polski. To właśnie w tym mieście odbył się tak ważny dla naszego kraju chrzest Polski w 966 roku. W następstwie tego w Poznaniu powstaje pierwsze w Polsce biskupstwo. Zbudowano tu także katedrę, w której do dziś spoczywają ciała królów piastowskich takich jak: Mieszka I, Bolesława Chrobrego i pozostałych sześciu władców. Z historią Poznania związane jest także powstanie polskiego godła. Dlaczego? Między innymi dlatego, że orzeł występował na monetach i wielu pieczęciach książąt piastowskich od XII wieku. Uznany został za godło naszego państwa w roku 1295 przez samego Przemysła II.

Handel – Poznań jako ważny ośrodek handlowy.

Zbliżający się koniec średniowiecza stał się złotym okresem w historii miasta. To właśnie przez Poznań przebiegały szlaki handlowe, które odgrywały szczególną rolę łącząc zachód Polski ze wschodem. Gdańsk był pierwszym w Polsce ośrodkiem rzemieślniczym, natomiast Poznań był tuż za nim. W Poznaniu bardzo prężnie rozwijało się życie kulturalne i naukowe. W XVII i XVIII wieku Poznań zostaje zniszczony przez wojny oraz klęski żywiołowe nawiedzające miasto tamtymi czasy. Poznań był również stolicą prowincji Prus Południowych. Nastąpiło to w 1773 roku, kiedy został przyłączony do Prus.

Pruskie miasto-twierdza.

Poznań staje się miastem-twierdzą za sprawą Prusaków. To oni w XVIII wieku otoczyli Poznań potężnymi fortyfikacjami, które odcinają miasto całkowicie i blokują dalszy rozwój. Przez ten okres Poznań uznawany był za największą twierdzę w całej Europie. Jednak miało to również swoje zalety. Na tamte czasy, kiedy Poznań należy do Prusaków, przypada gwałtowny rozwój miasta. Już w XIX zaczynają powstawać pierwsze zakłady przemysłowe mające na celu ulepszenie gospodarki.  Nasze władze dążyły głownie do tego, aby Wielkopolska stała się zapleczem rolniczym dla Prus. Przed Poznaniem postawiono więc zadanie – ma się stać centrum handlu i przetwórstwa różnorakich artykułów spożywczych. Z czasem rozwinęło się także życie kulturalne. Powstały teatry, kina, muzea oraz biblioteki.

Poznań – II wojna światowa.

Poznań staje się miastem zamożnym i dobrze zorganizowanym. Posiada rozwiniętą infrastrukturę miejską i przemysłową. Poznań zaczął stanowić silny ośrodek targowy w skali miast europejskich. Ten jakże szybko postępujący rozwój przerywa II wojna światowa. Miasto zostaje wcielone do III Rzeszy, gdzie staje się stolicą Kraju Warty. Pojawiają się niemieckie nazwy na ulicach, dzielnicach i placach. Zniszczeniu ulega ponad połowa Poznania, a odzyskać się miasto udaje po ciężkich walkach 23.02.1945 r.
Po zakończeniu II wojny światowej miasto zaczęło się powoli odbudowywać. Już w latach 50 Poznań zostaje utytułowany mianem najbardziej uprzemysłowionych miast w Polsce. Jednak sam rozwój przemysłu nie oznaczał poprawy warunków życia ludzi w Poznaniu mieszkających. Po krwawych protestach oraz buntach w Poznaniu miasto odzyskuje wolność i demokrację. Przyczynia się do tego Poznański Czerwiec, który doprowadził do porozumień Okrągłego Stołu.

Rok 1989 przyniósł istotne zmiany w charakterze miasta. Dziś Poznań jest miastem pięknym i fascynującym, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością.

Comments


Add Comment